In plaats van zoeken naar een nieuwe ideologie kun je ook anders op zoek naar een leefbare wereld.

 

Kijk je naar de geschiedenis van onze grote oorlog en als je kijkt naar de grote en de kleine oorlogen van vandaag dan zie je steeds dezelfde verschijnselen opduiken

 Boosheid, angst, geweld, haat, machtsvertoon, onderdrukking, onmacht, onrechtvaardigheid, onvrede, onveiligheid, trauma, vernieling.

Deze begrippen zijn universeel en je kent ze niet alleen in de wereld om je heen, je kent ze op de één of andere manier ook van binnenuit.

Door nu te gaan werken met wat die begrippen voor jou betekenen en door daarin met elkaar samen te werken vergroot je je vaardigheden om met die verschijnselen om te gaan.

Kijk je binnen de context van vrede en oorlog naar die verschijnselen dan leer je patronen zien en merk je dat je een keuze hebt en dat je zelf iets kunt bijdragen aan verandering. 

Meer op  deanderen.nl